Ingen schnauzerkull planeras.
Vill du ändå ha en schnauzer - titta under valphänvisning på www.schnauzer.se

Ingen dvärgschnauzerkull planeras.
                              
Vill du ändå ha en dvärgschnauzer - titta under valphänvisning på www.dvargschnauzer.se