Den Arbetande Schnauzern reviderad 050628

                                     Agilityhundar

                                     Brukshundar

                                     Lydnadshundar

                                     Tjänstehundar

                                     Viltspårhundar

 Det finns många arbetande schnauzrar, en del av dem otroligt duktiga.


Det är åtskilliga schnauzrar som har erövrat lydnadsprovsdiplom i de olika lydnadsklasserna, och det finns också flera lydnadschampions i rasen. 

  Ida

Den i särklass mest meriterade av dem är 
LP SUCH NUCH SLCH NLCH SLELITCH INTLCH KORAD ARGENTA´S DOROTHEA med sin förare 
Jens Johansson. 
Förutom alla de fantastiska meriter som hennes titlar står för, har hon också tävlat i landslaget och ett flertal år tävlat i SM i lydnad! Hon har dessutom många år i rad figurerat bland de 10 bästa lydnadshundarna i Sverige.
Jens har också framgångsrikt tävlat på SM-nivå med LPI LPII LPII SLCH ARGENTA´S SGT PEPPER.


Det finns också ganska många schnauzrar som har tävlat i bruksklasserna, och några av dem har 
lyckats nå elitnivå. 
Rasens första som erövrat brukschampionat är SBCH ASARGOS BONNIE som tävlade i spår.
Den som erövrade rasens första cert var SUCH LPI LPII TJH (Rh) KVADRAT PORTHOS som tävlade i sök (förare Helene Nordlöf).

 Porthos

Ovannämnda KVADRAT PORTHOS var också rasens första räddningshund och en av rasens tio godkända tjänstehundar ( 7 st. Bev. och 3 st. Rh). 

   Impe

Den mest merittyngda Bevakningshunden är 
SUCH NUCH DKUCH INTUCH LPI LPII TJH (Bev) KORAD TORPNORETS IMPULS 
(förare Maria Kullberg) 

  Pina

Den mest merittyngda Räddningshunden är 
LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA 
(förare Helene Nordlöf).


En uppgift som tilltalar många av våra schnauzrar är att spåra vilt, och några används 
också aktivt som eftersökshundar. 
SUCH ARGENTA´S O´RYAN  ingick som eftersökshund i två jaktlag, och spårade såväl friska som skadade älgar.


Agility är också en aktivitet som passar vår ras. 
Schnauzrarna är ofta både snabba, smidiga och utrustade med ett fantastiskt balanssinne. 
Dessutom brukar de vara modiga och mentalt klara av diverse felsteg på hindren. 
Den mest meriterade schnauzern i det sammanhanget är 

Pina

LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA (förare Erik Nordlöf), 
som också tävlat i SM 2002 Ind. och dessutom plockat rasens första och hitills enda Hoppcert.

 
Osco

Rasens första agilitychampion var SUCH SAgCH BORGTUNAS OSCO (förare Anna Hedlund).
Har din hund fått ett championat eller blivit tjänstehund så meddela gärna oss.

Erik & Helene Nordlöf