Detta var skrivet för Schnauzerboken III.
P.g.a. för lite insänt material så kom ej boken i tryck.
Då bildmaterial sänts till vidare så kan ej några av insända bilder på arbetande hundar delges denna text.

 
ARBETANDE OCH KORADE SCHNAUZERS
 1996-2006
Av Helene Nordlöf

  Att schnauzern är en förträfflig sällskapshund vet vi alla som har en schnauzer.
Lämplig storlek, oöm, pigg och alert samt envis.
Allt detta är bra egenskaper även för en arbetande hund t.o.m. envisheten.
Rätt tränad så att den känner sig motiverad för sin uppgift så ger den inte tappt i första taget.

  Fler och fler har också börjat tävla med sina hundar framförallt på lydnaden.
Vi som tävlar med våra hundar i bruks och lydnad tycker nog att det är en extra kick att vinna över de 
gängse brukshundsraserna som är avlade för att vara sina förare till lags.

Agility
Hundsport med fart och fläkt där hundarna skall hoppa över hinder, springa genom tunnlar m.m. så snabbt 
som möjligt och med så lite fel som möjligt.

Ett fåtal schnauzerägare har hittat sin plats på agilitybanan.
Bland de svarta har vi en hund som omtalades i volym II som återigen måste få bli omtalad då
han så småningom blev rasens första Sv. Agilitychampion år 1998.
Det är LPI SAgCH Borgtunas Osco S 38152/90 med sin förare Anna Hedlund.

  Flera Agilitychampions är SUCH NUCH SAgCH Argenta´s Trinity S 11531/94 (år 2002) med sin förare Agneta Hjelm 
samt
LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) Wellfith´s Feodora S 57024/96 (år 2003) med sin förare Erik Nordlöf.
Feodora är också den första och hittills enda schnauzer som erövrat AgilityHoppCert. 
Trinity har också ett flertal gånger kvalicificerat sig till agilitylag SM och Feodora till det individuella agility SM:et. 
Under 2006 så har Scandal Beauty´s Facile S 34142/2000 också kvalificerat sig till agilitylag SM 2007. 

Fler hundar som tävlar på högsta nivå är Mascars Monocle S 27983/96, Scandal Beauty’s Facile
S 34142/2000,
Schnauzergläntans My Preciouss
S 16476/2003.
Hundar på uppgång är Velvet Dandys Ben Nevis S 17940/2001, Velvet Dandys Night Train S 46549/2003
 
och Schnauzergläntans Aragorn S 16467/2003.

Bruks
Vad är bruks?
Tävlingsgrenarna är spår, sök, rapport och skydd och vanligaste tävlingsgrenen för schnauzern är nog spår.
Man tävlar i fyra klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.
I eliten kan man få certen som i slutändan leder till brukschampionatet.
Man får betyg på varje moment av två domare och skall nå vissa poäng för att få gå upp i nästa klass.

Huvudmomenten:
Spår: När hunden spårar så går den med nosen i marken och följer spårläggarens markvittring.
Den skall också markera träapporter som man måste visa upp för domarna efter fullgjort spår.
Längden på spåret och tiden spåret ligger innan hunden får gå spåret blir längre ju högre upp i klasserna man kommer.
Hunden har en sele på sig varvid en lina är kopplad.
Det finns också en maxtid för spåret.

Sök: När hunden söker så går den med hög nos (uppe i luften) och letar doften av de okända människorna som ligger gömda i skogen.
Hunden markerar funnen människa (figurant) antingen med skall varvid föraren springer ut till hund och ”figg”.
Eller så tar hunden en rulle som hänger på halsbandet och springer tillbaka till sin förare,
föraren tar ur rullen ur hundens mun och sedan visar hunden föraren var ”figgen” ligger gömd.
Föraren går på en s.k. mittstig och hunden söker på båda sidor om den - 50 meter ut på varje sida
Sträckorna framåt (längden) blir längre ju högre upp i klasserna man kommer.
Också här finns en maxtid.

Rapport: Hunden springer mellan två personer i skogen.
Rapporten är en kvarlega från kriget då hundar sprang med meddelande mellan olika förband.
Skott förekommer när hunden är ute och springer sina sträckor.
Rapporthundarna springer långa sträckor i skogen på egen hand och måste följaktligen vara en mentalt stabil hund.
Längden på sträckorna blir längre ju högre upp i klasserna man kommer och naturligtvis så går även detta på tid.

Specialmo menten:
Budföring: hunden springer mellan föraren och en okänd person (fram och tillbaka).
I appellklass 50 meter och i lägre klass 75 meter. I lägre klass är det ett skott på varje sträcka.
Uppletande: hunden skall hitta fyra okända föremål som luktar människa.
Detta görs på 5 minuter och inom ett område av 50 x 50 meter.

Planskydd: är när hundarna är ”polishundar”. Ingen schnauzer tävlar skydd mig veterligt.

Lydnaden
som ingår är de moment som utförs på appellplanen och är t.ex. fritt följ (fot utan koppel), inkallning m.m.
Lydnaden blir svårare ju högre upp i klasserna man kommer och består av flera olika moment

Två Brukschampions har rasen fått:
LP SLCH SBCH (Sph) Asargos Bonnie S 33062/91 blev år 1998 rasens första Brukschampion
med sin förare Ingvar Jönsson och
                LP SLCH SBCH (Sph) Mascars Myrajo S30919/97 (år 2004) med sin förare Pernilla Jönsson.                                        
Båda är champions i spårskogen.     

Hundar som tävlar i
Appellklass spår – Estellet´s Victory-Walliant S 53883/2000, Argenta´s Millenia S19899/2000,
Korad S-Gretel´s Robin Hood S20116/96, Argenta´s Hercules S 12256/99,
Majbackens Danne
S 42374/99, Argenta´s Imperia S 19073/99, Majbackens Unexpected Unnie S 56431/97.

Lägreklass spår - Korad Argenta´s Liberty S 13272/2000, TJH (Bev) Lakej´s Barbie S11336/97,
Lakej´s Blixt Gordon
S 11326/97, Argenta´s Roderick S 22344/2003,
Korad Boaz vd Vanenblikhoeve S 53760/2001, Argenta´s Ottilia S 47772/91,
Argenta´s Parker
S 13410/2002, Wille S 12266/2000, Korad Wellfith´s Dorian Gray S 25774/96,
Mandrake
S 18035/2004.

Högreklass spår – Scandal Beauty´s Eskapade S15223/99.

Elitklass spår – Trälhavets Pygmalion S 23116/96, Trälhavets Puck S 23119/96.

  Appellklass sök – Scandal Beauty´s Dry Zack S 29215/98.

Lägreklass sök – Boaz vd Vanenblikhoeve S 53760/2001, Scandal Beauty´s Eskapade S 15223/99.

Högreklass sök – Korad Wellfith´s Dorian Gray S 25774/96.

Elitsök – TJH (Rh) Wellfith´s Feodora S 57024/96.

  Högreklass rapport – Korad Rocapajore Ally S 50387/2001.

Lydnad
I lydnaden så skall hunden utföra vissa moment på en s.k. appellplan som t.ex. linförighet (fot i koppel), inkallning m.m.
Liksom brukset så måste man komma upp i vissa poäng innan man får tävla i nästa klass.
Klasserna är Lydnadsklass I, Lydnadsklass II, Lydnadsklass III och Lydnadsklass Elit.
LP står för Lydnadsdiplom och det får man i varje klass om man fått tre 1:a pris.
Lydnadschampion blir man om man fått 3 st. 1:a pris samt har minst ett 2:a pris på utställning.

Bl.a. följande hundar tävlar lydnad.
Lkl I Argenta´s Quarlton S12096/2003, Schnauzergläntans Moria S 16475/2003,
Schnauzergläntans Galadriel S16473/2003, Pognos Fordor S 42198/97,
LPI Caudatus Donatella Versace S 50054/2005, LPI Schnauzergläntans My Preciouss S 16476/2003,
LPI Barall´s La Guita
S 53621/98, LPI Argenta´s Emmet S 10322/98, LPI Schnauzergläntans Tula
S 52289/2004,
LPI Argenta´s Qayenne
S 12100/2003, LPI S-Gretel´s Robin Hood S S20116/96,
LPI Lakej´s Blixt Gordon  S 11326/97, Wellfith´s Dorian Gray S 25774/96, Argenta´s Roderick S 2234472003.

  Lkl II – LPI Tippo Gene Pitney S 44450/96, LPI Canizo De Verorich S 57236/2003,LPI Mandrake S 18035/2004,
LPI Trälhavets Puck
23119/96, LPI Scandal Beauty´s Facile S 34142/2000,
LPI Kissmeth´s Dotter Daga S 36164/2000,
LPI Argenta’s Parker
S 13410/2002,
LPI Hjälmarbo Wilma S 34860/98, LPI Wellfith´s Graystone S 21467/97,
LPI Torpnorets Hincha S 22785/97, LPI Scandal Beauty´s Dry Zack S 29215/98, LPII Argenta´s Imperia S19073/99,
LPI LPII
Argenta´s Liberty S 13272/2000,
LPI LPII Miss Magoos Frida S 30241/2001,
LPI LPII Scandal Beauty´s Eskapad
S 15223/99,
LPI LPII Majbackens Danne S 42374/99,
LPI LPII Argenta´s Millenia
S 19899/2000.

  Lkl III – Boaz vd Vanenblikhoeve S 53760/2001, LPI Majbackens Unexpected Unnie S 56431/97,
LPI LPII Argenta´s Hercules S 12256/99, LPI LPII Bokbackens Kari S46024/98 .

  LklElit – Argenta´s Ottilia S 47772/91, LPII Lakej´s Barbie S11336/97, LPI LPII S-Gretel’s Robin Hood S 20116/96.

LPI LPII LPIII SLCH SUCH Argenta´s Sgt Pepper S 35086/93 med sin förare Jens Johansson
är redan nämnd i volym II men är värd att återigen nämnas då de tävlat på hög nivå sedan sist och kvalificerat sig
till Lydnads-SM flertalet gånger.

  Förutom Sgt Pepper har följande hundar blivit Lydnadschampions efter 1996:
Wellfith´s Feodora S 57024/96, Trälhavets Pygmalion S 23116/96, Mascars Myrajo S 30919/97,
Mascars Moneymaker
S 27982/96, Mascars Mylissa S 18554/93, Mascars Mörwin S 24604/94, Argenta´s Orwille S 47768/91, Rocapajore Ally S 50387/2001.

Som synes har Mascars uppfödning med sina förare utmärkt sig på lydnadsplanen.

Två hundar som också erövrat både svenskt och norskt lydnadschampionat är Dynastiet´s Maya My Flower N02316/95 och Dynastiet´s Hårek N01608/93.

  Tjänstehundar
Bevakningshundar och Räddningshundar är hundar som tillsammans med sina ägare är kontrakterade i civilförsvaret för att
hjälpa till att hitta t.ex. människor som gått vilse, hitta människor i ruiner vid katastrofer o.s.v.

  Flertalet tjänstehundar på bevakningssidan finns:
Lakej´s Barbie S 11336/97
Mascars Montenero S 27985/96
Estellet´s Victory-Walliant S 53883/2000
En hund som både kan jobba och är vacker är den merittyngda
SUCH NUCH DKUCH INTUCH LPI LPII KORAD TJH (Bev) Torpnorets Impuls S 24840/98
som nått sådana stora framgångar med sin förare Maria Kullberg.

  Färre hundar har blivit godkända räddningshundar men dock har några förare lagt ner lite energi på detta.
Den redan omtalade Wellfith´s Feodora har även här visat framfötterna med sin förare Helene Nordlöf samt
Korad TJH (Rh) Bokbackens Kari
S 46024/98 med sin förare Anette Andersson.

  Viltspår
Något som verkar vara på uppgång bland våra schnauzrar är viltspår (eftersök på skadat vilt).
En som lyckats bra är Scandal Beauty´s Faustino Leo S 34134/2000 som blivit rasens första Sv. Viltspårchampion
med sin förare Anita Engman.

Fler som ägnar sig åt detta är bl.a. Hjälmarbo Wilma S 34860/98, Lakej´s Barbie S 11336/97, Raggens Rosling S 10766/2000, S-Gretels Robin Hood S 20116/96, Raggens Ramara S 26628/2003, Argenta´s Qayenne S 12100/2003

SSPK: s KM-vinnare
SSPK har också arrangerat Klubbmästerskap i Lydnad som till att börja med arrangerades i samband med utställningar men så småningom placerades tävlingen på klubbens Familjeläger som tycktes vara den mest naturliga tävlingsplatsen.
Alla hundar tävlar emot varandra oavsett klass och sedan räknar man ut procenten utifrån den poäng man har
 och maxpoängen som är i den klass du tävlat i.

KM-vinnare som varit schnauzer:

2001 Pognos Fordor S 42198/97
2003 LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) Wellfith´s Feodora S 57024/96
2004 Arrangerades ej.
2006 LPI Mandrake S 18035/2004

  Årets Hund SSPK
SSPK har också ett antal Årets hundtitlar till arbetande hundar för SSPK:s 5 raser.
Dessa delas ut varje år vid årsmötet och några schnauzrar har vunnit dessa priser.

  1997
Årets Agilityhund Large - SUCH BORGTUNAS OSCO S 38152/90
Årets Brukshund - SLCH ASARGOS BONNIE S 33062/91
Årets Lydnadshund - LP S&NLCH SL(Elit)CH INTLCH S&NUCH KORAD ARGENTA´S DOROTHEA S 34789/86

1998
Årets Agilityhund Large - SUCH NUCH ARGENTA´S TRINITY S 11531/94
Årets Brukshund - SLCH SBCH ASARGOS BONNIE S 33062/94
Årets Lydnadshund - LPI LPII LPIII SLCH ARGENTA´S SGT PEPPER S

1999
Årets Agilityhund Large - SUCH NUCH ARGENTA´S TRINITY S 11531/94

2000
Årets Agilityhund Large - SUCH NUCH ARGENTA´S TRINITY S 11531/94

2001
Årets Agilityhund Large - SUCH NUCH ARGENTA´S TRINITY S 11531/94
Årets Brukshund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96
Årets Lydnadshund - LPI KORAD NORDUCH LPElit SLCH ARGENTA´S ORWILLE S 47768/91

2002
Årets Agilityhund Large - SUCH NUCH ARGENTA´S TRINITY S 11531/94
Årets Allroundhund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96
Årets Brukshund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96
Årets Lydnadshund - LPI LPII LPIII SLCH ARGENTA´S SGT PEPPER S 35086/93

2003
Årets Agilityhund Large - LPI SCANDAL BEAUTY’S FACILE S 34142/2000
Årets Allroundhund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96
Årets Brukshund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH TRÄLHAVETS PYGMALION S 23116/96
Årets Lydnadshund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96

2004
Årets Agilityhund Large - LPI SCANDAL BEAUTY´S FACILE S 34142/2000
Årets Lydnadshund - LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96

2005
Årets Agilityhund Large – LPI SCANDAL BEAUTY´S FACILE S 34142/2000
Årets Agilityhund Medium – SCHNAUZERGLÄNTANS MY PRECIOUSS S 16476/2003
Årets Allroundhund – LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96
Årets Brukshund – LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S 57024/96
Årets Lydnadshund – LPI LPII LPIII LPElit SLCH SAgCH TJH (Rh) WELLFITH´S FEODORA S57024 /96

2006
Årets Agilityhund Large – LPI SCANDAL BEAUTY´S FACILE S 34142/2000.

  Korade hundar
På senare år ha SSPK själv arrangerat korningar via brukshundsklubbar.
Detta gör att det blivit lättare att få testa våra raser som är de enda förutom brukshundsraserna som kan få den officiella titeln korad.
För att kunna få den titeln måste hunden ha godkänd mentaltest, godkänd exteriörbeskrivning eller
minst ha ett 2:a pris på utställning (över 24 månader) samt vara HD-fri.
Under en s.k. korning/mentaltest så utsätts hunden bl.a. för en del skrämmande, hotande saker och skall komma upp i
minst 100 poäng för att bli godkänd.
Men det är inte bara slutsumman som är avgörande utan hunden måste vara skottfast, vara tillgänglig och ha
bra nervkonstitution för att få godkänd mentaltest.

Mentaltesterna är egentligen avsedda att ”mäta” Brukshundarnas bruksegenskaper.
Det allra viktigaste är dock att titta på var man har poängen och inte hur mycket poäng den godkända hunden har.

  De senast godkända hundarna är:
Hjälmarbo Ruff S 24051/95
Argenta´s Jefferson S 28392/99
Bokbackens Kari S46024/98
Argenta´s Hercules S 12256/99
Hedenhös Ikaros S 30333/97
Torpnorets Impuls S 24840/98
Argenta´s Liberty S 13272/2000
Boaz vd Vanenblikhoeve S 53760/2001
S-Gretels Robin Hood S 20116/96
Rocapajore Ally S 50387/2001

  Många hundar har också genomfört Mentalbeskrivning som framförallt är bra för att
få se avelsresultat på hundarna innan de har alltför mycket livserfarenhet.