Helene Nordlöf                                                                                                                     150214

När jag gick i klass 6 i grundskolan så köpte mina föräldrar våran första hund.
Det var en lapphundstik och naturligtvis så blev det kurs på brukshundsklubben.
Där blev jag kvar och vid 18 års ålder så köpte jag min första egna hund.
Det var en tigrerad boxertik vid namn Paloma-Bird. 
Därefter så har jag haft schnauzer (mellan), dvärgschnauzer samt en sheltie i familjen.
Min ”huvudras” har varit schnauzer och 2003 hade vi vår första kull.
2011 hade vi också vår första dvärgschnauzerkull.

Jag har tävlat i Elit Sök, Elitlydnad samt har haft rasens 2 första räddningshundar i Sverige med mina schnauzrar.
Jag är sedan 1983 instruktör i SBK, 
Hundägarexaminator sedan 2009, 
samt ”utstraffad” tävlingsledare, tävlingssekreterare och mentalfigurant (om du inte tjänstgjort under de 2 senaste 
åren så tappar du din auktorisation).

Jag har också gått första kursen för Hundmassage och stretching på Axelssons i Stockholm.
Under 2005 så gick jag SKK:s uppfödarutbildning.
Jag har SBK:s förtjänsttecken både i brons, silver och guld.

På uppfödarsidan så är min förhoppning att lyckas med att föda upp friska, sociala och mentalt bra 
hundar och att mina valpköpare känner att de köpt valp hos någon som de alltid kan vända sig till 
oavsett om det gäller negativa eller positiva saker.

Jag har jobbat 10 år som avbytare och 24 år som djurskötare/instruktör på Västernorrlands Naturbruksgymnasium 
och undervisat både på jordbrukssidan och inom hundsidan.
2015 i maj så slutade jag på Naturbruksgymnasiet p.g.a. arbetsbrist.

Jag har varit och är väldigt aktiv i föreningslivet också - 
har suttit både i valberedningar, kommitteér och styrelser bl.a. i
Boxerklubben (lokalt), Studiefrämjandet (lokalt), Härnösands BK, Kramfors BK, 
VnKK (Västernorrlands Kennelklubb), SBK Mellannorrlands Distriktet, SSPK (Sv. Schnauzerpinscherklubben)
och Sv. Schnauzerringen.