LPI, LPII, LPIII, SökhI Schnauzergläntans Tula

Bl.a. p.g.a. tidsbrist så har vi för tillfället slutat att träna sök (våren 2009).

2008-08-09   Lägreklass Sök, Kramfors BK,   402.25 poäng, Godkänt, 1:a plats

LYDNADSMOMENT            
Moment Koeff Betyg 1 Poäng 1 Betyg 2 Poäng 2 Medelpoäng
Linförighet 4 8 32 8,5 34 33
Framförgående 3 7 21 7 21 21
Platsläggande 2 10 20 9 18 19
Inkallande 2 7 14 8 16 15
Krypande 5 0 0 5 25 12,5
Apportering 5 8 40 7,5 37,5 38,75
Hopp 4 7 28 8 32 30
Platsliggande m skott 5 10 50 10 50 50
Summa lydnad 30   205   233,5 219,5
SPECIALMOMENT            
Moment koeff Betyg 1 Poäng 1 Betyg 2 Poäng 2 Medelpoäng
Genomsökande  26 5,5 143 5,5 143 143
Budföring 4 10 40 10 40 40
Summa special 30   183   183 183
             
SAMMANSTÄLLNING         Poänggränser  
  Domare 1 Domare 2 Medelpoäng Uppflyttad   Godkänd
Summa Lydnad 205 233,5 219,5 196p    
Summa Special 183 183 183 210p   150p
Totalpoäng 388 416,5 402,25 420p   300p
Varav huvudmoment 143 143 143      

 

2007-06-15  Appellklass Sök, Härnösands BK,   255,5 poäng, Uppflyttad, 1:a plats

LYDNADSMOMENT  
Moment Koeff Betyg 1 Poäng 1 Betyg 2 Poäng 2 Medelpoäng
Linförighet 4 9 36 8 32 34
Framförgående 2 6,5 13 6,5 13 13
Platsläggande 2 10 20 10 20 20
Inkallande 2 9,5 19 9,5 19 19
Apportering 4 8 32 8 32 32
Hopp över hinder 4 10 40 10 40 40
Platsliggande 5 5 25 5 25 25
Summa lydnad 23   185   181 183
SPECIALMOMENT  
Moment koeff Betyg 1 Poäng 1 Betyg 2 Poäng 2 Medelpoäng
Budföring 2 10 20 10 20 20
Genomsökande av område 7 7,5 52,5 7,5 52,5 52,5
Summa special 9   72,5   72,5 72,5
 
SAMMANSTÄLLNING     Poänggränser  
  Domare 1 Domare 2 Medelpoäng Uppflyttad Godkänd
Summa Lydnad 185 181 183      
Summa Special 72,5 72,5 72,5 49 poäng 35 poäng
Totalpoäng 257,5 253,5 255,5 224 poäng 160 poäng
Varav huvudmoment 52,5 52,5 52,5