LPI, LPII, LPIII SökhI Schnauzergläntans Tula
HD Grad A,  AD  Ua
Genomförd Mentalbeskrivning
3st.  1:a pris i Lydnadsklass 1, (LPI)
3 st. 1:a pris i Lydnadsklass 2, (LP II)
3 st. 1:a pris i Lydnadsklass 3, (LPIII)
Godkänd i Lägreklass Sök
T4, TgAA testad

2011-08-15

2009-05-28

2009-03-01  ( Anna Ahlström )
Sökmarkering

Sökskick

Yvonne Öberg belönar

2008-03-08  ( Foto Aina Danielsson )

2008-03-24 ( Foto Anna Ahlström )Sommaren 2007  ( Foto Lillemor Bylund )