Mentalbeskrivningsöversikt över våran 2:a kull efter Wellfith´s Feodora och Argenta´s Oppenheim

Liv
Lucifer
Ludde = Linde-Lou
Nestor = Tengel
Tula

Mentalbeskrivnings protokoll 051022 Schnauzergläntans Kennel – Sagan om Isfolket.

 

 

1

2

3

4

5

Kommentar

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Nestor, Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

 

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Nestor, Lucifer, Liv, Tula
Följer med hela sträckan, neutral.

Ludde
Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

 

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Lucifer
Accepterar. Är neutral.

Nestor, Liv, Tula, Ludde
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

 

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Lucifer
Leker ej men visar intresse.

Nestor, Liv, Ludde
Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Tula
Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

2b. LEK 1
Gripande

Lucifer, Liv, Ludde
Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Nestor, Tula
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

2c. LEK 1
Dragkamp

Lucifer, Liv, Ludde
Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Tula
Biter - drar emot, släpper, tar om.

Nestor
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

 

3a. JAKT
Förföljande

Nestor 2ggr, Liv 2ggr, Lucifer, Ludde
Startar ej.

Liv
Startar men avbryter.

Nestor
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Tula
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. JAKT
Gripande

Nestor 2ggr, Liv, Lucifer, Ludde
Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Nestor, Tula
Griper ej, nosar på föremålet.

Tula 2ggr
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Ludde
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.

Nestor, Liv, Tula
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Lucifer
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a. AVST. LEK
Intresse

Nestor
Engageras ej av fig. Ointresserad.

Lucifer, Ludde
Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Liv, Tula
Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Nestor, Ludde
Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Lucifer, Liv, Tula
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

 

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Nestor
Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

 

5d. AVST.LEK
Leklust

Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Visar inget intresse.

Nestor
Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 

5e. AVST. LEK
Samarbete

Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Visar inget intresse.

Nestor
Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

 

6a. DUMPEN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Nestor
Hukar sig och stannar.

Ludde
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Lucifer, Liv
Flyr högst 5 meter.

Tula
Flyr mer än 5 meter.

 

6b. DUMPEN.
Hot/agg.

Nestor, Liv, Tula, Ludde
Visar inga hot-beteenden.

Lucifer
Visar enstaka hot-beteenden.

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6c.  DUMPEN.
Nyfikenhet

Lucifer, Ludde
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Nestor, Liv, Tula
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. DUMPEN.
Kvarstående rädsla

Lucifer, Liv, Tula
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Nestor, Ludde
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

6e. DUMPEN.
Kvarstående intresse

Nestor, Lucifer, Liv, Tula
Inget intresse för overallen.

Ludde
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

 

7a. SKRAMMEL.
Rädsla

Nestor
Stannar, kort stopp.

Lucifer
Hukar sig och stannar.

Ludde
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Liv, Tula
Flyr mer än 5 meter.

 

7b. SKRAMMEL.
Nyfikenhet

Tula
Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Liv, Ludde
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Nestor, Lucifer
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.


Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7c. SKRAMMEL.
Kvarstående rädsla

Nestor, Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. SKRAMMEL.
Kvarstående intresse

Nestor, Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

 

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteenden

Visar enstaka hotbeteenden.

Nestor, Lucifer, Liv, Tula, Ludde
Visar flera hot-beteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

 

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Liv, Tula
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Nestor, Lucifer, Ludde
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Ludde
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Nestor, Lucifer, Liv, Tula
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

 

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Nestor, Lucifer, Liv, Tula
Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Ludde
Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Nestor, Lucifer, Liv
Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Tula, Ludde
Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

 

9a. LEK 2
Leklust

Lucifer, Liv. Ludde
Leker ej.

Nestor
Leker ej men visar intresse.

Tula
Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

9b. LEK2
Gripande

Nestor, Lucifer, Liv, Ludde
Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Tula
Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

10. SKOTT

Nestor, Liv, Tula, Ludde
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Lucifer
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.