LPI LPII NORDUCH C.I.B  SEVCH RLDN RLDF RLDA RLDM SE RallyCH SKBV VeteranCH
Estellet´s Hedda-Lovely (Hedda).

Mentalbeskrivning  2011-07-01   Timrå BK
Mentalbeskrivare: Anna Holter

 

 

1

2

3

4

5

Kommentar

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Hedda

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

 

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

 

Följer med villigt. Engagerar sig.
Hedda

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

 

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

 

Accepterar. Är neutral.   Hedda

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

 

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.
Hedda

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Trasan tre gånger Maias längd, tjockleken – hennes bringa i omfång

2b. LEK 1
Gripande


Griper ej.


Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.   Hedda

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

 

2c. LEK 1
Dragkamp


Biter ej.   Hedda

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

 

3a. JAKT
Förföljande

 
Startar ej. Hedda 2:a gången

 Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Hedda

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.   Hedda 2 gången

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Hedda

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Grep första gången och drog den hela vägen ner, 2:a gången drog den halvvägs ner sedan fastnade den.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Hedda

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Hedda

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.   Hedda

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

 

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Hedda

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

Enda hunden som sprang fram till figgen.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.
Hedda

Leker ej men visar intresse.

 

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.
Hedda

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

 

6a. DUMPEN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. Hedda

Flyr mer än 5 meter.

 

6b. DUMPEN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden.

Visar enstaka hot-beteenden. Hedda

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6c. DUMPEN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Hedda

Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. DUMPEN.
Kvarstående rädsla


Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Hedda


Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

6e. DUMPEN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Hedda

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

 

7a. SKRAMMEL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. Hedda

Flyr mer än 5 meter.

 

7b. SKRAMMEL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.
Hedda

 

7c. SKRAMMEL.
Kvarstående rädsla


Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Hedda

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

 

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. SKRAMMEL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Hedda

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

 

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hot-beteenden under längre tid. Hedda

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

 

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Hedda

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Hedda

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Bakom – stod i princip så jag kände henne hela tiden. Aldrig sträckt koppel.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Hedda

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.
Hedda

Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

 

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. Hedda

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Lekte bättre än vid starten.

9b. LEK2
Gripande


Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Hedda

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

Hänger i trasan.

Enda hunden på beskrivningen som kampade.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.   Hedda

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.