Nipornas Black Bon-Bon ( Blackie )
Mentaltest - Korning  2003-06-28  Skövde BK
Domare: Karl-Erik Klaar & Birger Larsson

I Tillgänglighet Mindre tillgänglig 30
II Kamplust,  Jakt Obefintlig -24
III Kamplust,  Social Obetydlig -12
IV Temperament Mindre livlig 20
V Skärpa Obetydlig utan kvarstående aggresivitet -5
VI Försvarslust Obetydlig -10
VII Nervkonstitution Nervösa tendenser 35
VIII Hårdhet Mycket vek -16
IX Dådkraft Obefintlig -16
X Skottfasthet Skottfast  
 
Icke godkänd 2 poäng